On Monday September 25th from 10PM EDT - 12AM EDT (2AM UTC - 4AM UTC on September 26th), we will be performing system maintenance on the Firefox Accounts databases for two hours. During the maintenance window, there will be brief periods of a few minutes where users will not be able to login to their accounts. Please try again at a later time.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

update

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options
  1. Numbered list itemhai
# Numbered list itemhai

Giải pháp được chọn

Your Windows XP platform is no longer supported, so you can no longer update Firefox beyond Firefox 52. Current Firefox releases require Windows 7 and newer. Users on Windows XP and Vista have been moved to the Firefox 52 ESR version.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Please explain the problem in detail. What happens? What are the exact error messages?

If you have trouble with the upgrade, use this link; http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/

more options

Giải pháp được chọn

Your Windows XP platform is no longer supported, so you can no longer update Firefox beyond Firefox 52. Current Firefox releases require Windows 7 and newer. Users on Windows XP and Vista have been moved to the Firefox 52 ESR version.