Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't drag and drop attachments in outlook webmail anymore

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rickyhelvey

more options

Using Outlook Webmail on Firefox, I used to be able to drag attachments to my outgoing email to attach them. Now when I drag an attachment, I get a no symbol. This just started last week. I thought it might have been a new protocol with webmail, however I tested this on Chrome and dragging and dropping attachments to webmail still works there. Any idea why this started and how to fix it?

Using Outlook Webmail on Firefox, I used to be able to drag attachments to my outgoing email to attach them. Now when I drag an attachment, I get a no symbol. This just started last week. I thought it might have been a new protocol with webmail, however I tested this on Chrome and dragging and dropping attachments to webmail still works there. Any idea why this started and how to fix it?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I have the same issue. Any fix?

Được chỉnh sửa bởi rickyhelvey vào