Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Tìm hiểu thêm

Using Outlook through Mozilla no longer allows me to drag and drop attachments

  • 3 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi kdfish

more options

Using Outlook through Mozilla no longer allows me to drag and drop attachments

Using Outlook through Mozilla no longer allows me to drag and drop attachments

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Any update here? Still having this issue.

more options

This is probably something MS needs to be done on their side.

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

A possible workaround for now is to attach the files instead of dragging.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

more options

Same problem here. It's not a MS problem, since I can drag & drop files into Outlook when using Safari. My Firefox is fully up to date.