Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Laptop dropoff and repair security protocol

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I'm taking my laptop in for service. Should I uninstall/delete Firefox to keep repairmen out of my accounts and passwords?

I'm taking my laptop in for service. Should I uninstall/delete Firefox to keep repairmen out of my accounts and passwords?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Uninstalling Firefox won't help as that doesn't remove the profile folder. You would have to remove personal data stored in the Firefox profile folder. Make sure you keep a backup of important data.

You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page (Root directory).