Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

fix sound problem

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi -elison-

more options

fix sound problem

fix sound problem

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello! What happens when an audio is playing? You can try the following articles if any of them help: Fix video and audio problems on Firefox for Windows N editions Fix common audio and video issues