Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is it possible to change my email for my Firefox account?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

My school email is going to be disabled in a couple of months and I was wondering if there's a way to just change the email associated with my Firefox account, or if I'll have to make a new one and carry over my bookmarks/settings/addons etc. manually.

My school email is going to be disabled in a couple of months and I was wondering if there's a way to just change the email associated with my Firefox account, or if I'll have to make a new one and carry over my bookmarks/settings/addons etc. manually.

Giải pháp được chọn

You can add a second email address and confirm this address. Once it has been confirmed, you can make the second email address your primary email address.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can add a second email address and confirm this address. Once it has been confirmed, you can make the second email address your primary email address.

Hữu ích?

more options

.....

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.