Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What is up with - PR_END_OF_FILE_ERROR?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

OK how do I fix this. I have three different computers running both Window 10 (upgrade), Windows 10 original install and window 11 original install. I get errors on some of my Bookmarked links for important websites I use on a regular basis that I need to get to; Insurance, utility websites . . . How can I fix this? It can't always be a Windows Defender problem.

OK how do I fix this. I have three different computers running both Window 10 (upgrade), Windows 10 original install and window 11 original install. I get errors on some of my Bookmarked links for important websites I use on a regular basis that I need to get to; Insurance, utility websites . . . How can I fix this? It can't always be a Windows Defender problem.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can try to disable DNS over HTTPS.

You can check the connection settings.

  • Settings -> General -> Network: Connection -> Settings

If you do not need to use a proxy to connect to internet then try to select "No Proxy" if "Use the system proxy settings" or one of the others do not work properly.

See "Firefox connection settings":

See also:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.