Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Basic website issue with pink borders and a pink bar on side of page blocking wording and text

  • 7 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

Basic website issue --showing tons of pink borders all the time and such also showing a pink inch bar on left side of websites--almost all of them for the past week or so I have not changed any settings and this is on both my laptop/desktops.

Basic website issue --showing tons of pink borders all the time and such also showing a pink inch bar on left side of websites--almost all of them for the past week or so I have not changed any settings and this is on both my laptop/desktops.

Tất cả các câu trả lời (7)

more options

Hữu ích?

more options

Possibly caused by an extension that you have installed.

Can you attach a screenshot?

Hữu ích?

more options

This was a random article I clicked on, but that pink left side is on every article I click

Hữu ích?

more options

Here is a 2nd one--I tried to get it smaller to get basically the whole page is showing, I do not mind the small thin borders--but it is all over every article

Hữu ích?

more options

Does this only happen on the Yahoo websites or do you see it on other websites that you visit?

Hữu ích?

more options

Only with Yahoo sites.

And thanks all so far for the attempt in helping me fix this!

Still happening though

Hữu ích?

more options

I think this is a Yahoo site issue rather than a problem with Firefox.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.