Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Brouser

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Recently changed to Firefox browser. Most pictures, in Face Book posts, are now blank.

Recently changed to Firefox browser. Most pictures, in Face Book posts, are now blank.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Does this happen with other Browsers? What version of FireFox are you using and what O/S and A/V are loaded?