Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Updates

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Hello, I am trying to update Firefox on my mac, despite following instructions, not able to, Cannot see all the areas to click

Menu - yes Help - yes About Firefox - no

Thank you Andrea

Hello, I am trying to update Firefox on my mac, despite following instructions, not able to, Cannot see all the areas to click Menu - yes Help - yes About Firefox - no Thank you Andrea

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox since Fx 79.0 and later including the current Fx 98 and Fx 91 ESR requires macOS 10.12 (ten.twelve) at minimum.

Besides updating your OS to macOS 10.12 (ten.twelve) or later, the most current Firefox version you can install on macOS 10.9 is Fx 78.15.0 ESR though it is EOL with no more updates.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-mac-osx-users-esr

https://www.mozilla.org/firefox/78.0/system-requirements/ https://www.mozilla.org/firefox/79.0/system-requirements/ https://www.mozilla.org/firefox/98.0/system-requirements/

In case you ever need the Firefox 78.15.0esr file. https://archive.mozilla.org/pub/firefox/releases/78.15.0esr/mac/en-US/ other locales at https://archive.mozilla.org/pub/firefox/releases/78.15.0esr/mac/

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.