Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

is there a way to automatically have my posted question emailed to me?

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

hello,

i am wondering, is there a way to automatically have my posted question emailed to me? Meaning, when i post a question here, can i choose that a copy of it be sent to me? (many other sites, such as google and ebay, have this option, and it is very helpful).

thanks!

hello, i am wondering, is there a way to automatically have my posted question emailed to me? Meaning, when i post a question here, can i choose that a copy of it be sent to me? (many other sites, such as google and ebay, have this option, and it is very helpful). thanks!

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Not to my knowledge but the question is given a number and you can bookmark it.

Hữu ích?

more options

thanks terry!

Hữu ích?

more options

Hello,

I am glad to hear that your problem has been resolved. If you haven't already, please select the answer that solves the problem. This will help other users with similar problems find the solution.

Thank you for contacting Mozilla Support.

Hữu ích?

more options

Hi z, Any answers to your questions should be emailed to you already. If you just need a link or confirmation that it got posted, click on your username, then click on the "## questions" link. It should take you to https://support.mozilla.org/en-US/user/coatli/questions

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.