Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Form checkboxes styling lost in Firefox browser

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 57 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Hi,

I made CSS styling for form checkboxes that won't appear in Firefox browser. Could you please how can I get my stylings revealed in Firefox?

URL: https://www.almatalent.fi/tilaa-koulutusten-asiakaskirje/

Screenshot provided

Hi, I made CSS styling for form checkboxes that won't appear in Firefox browser. Could you please how can I get my stylings revealed in Firefox? URL: https://www.almatalent.fi/tilaa-koulutusten-asiakaskirje/ Screenshot provided
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You have to remove width: 0; height: 0;. That's all.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Did you test it in another browser? It looks similar.

It's because you have:

form input[type="checkbox"] {
 width: 0;
 height: 0;
}
more options

It's working correctly on safari & chrome and even IE. See attached.

more options

Added -moz-appearance: none; and no success

more options

Giải pháp được chọn

You have to remove width: 0; height: 0;. That's all.