Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

video chat with getting out app

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

How am I able to enable my video calls to visit my daughter's dad on getting out app

How am I able to enable my video calls to visit my daughter's dad on getting out app
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

You may need to use the dedicated app for the video calling platform that you wish to use.