Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox browser update 98.0 (64bit)

 • 3 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 19 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Since firefox updated yesterday to 89.0, files what i download keep popping up on the downloads tab(See Image). How can i turn this off to stop this from happening

Since firefox updated yesterday to 89.0, files what i download keep popping up on the downloads tab(See Image). How can i turn this off to stop this from happening
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/98.0/releasenotes/ Firefox has a new optimized download flow . . . .

https://support.mozilla.org/en-US/kb/manage-downloads-preferences-using-downloads-menu Changes to how file downloads are handled in Firefox version 98

 • Firefox no longer asks what to do for each file by default
 • Downloads panel automatically opens
 • Downloaded files are saved to disk
 • Set a default app to open a file type
 • "Always Open Similar Files" option from the Downloads panel
 • Frequently asked questions


You can set this pref to false on the about:config page to prevent opening the download panel on each download.

 • browser.download.alwaysOpenPanel = false

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/98.0/releasenotes/ Firefox has a new optimized download flow . . . .

https://support.mozilla.org/en-US/kb/manage-downloads-preferences-using-downloads-menu Changes to how file downloads are handled in Firefox version 98

 • Firefox no longer asks what to do for each file by default
 • Downloads panel automatically opens
 • Downloaded files are saved to disk
 • Set a default app to open a file type
 • "Always Open Similar Files" option from the Downloads panel
 • Frequently asked questions


You can set this pref to false on the about:config page to prevent opening the download panel on each download.

 • browser.download.alwaysOpenPanel = false

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.

more options

Glad to help. Safe Surfing.