Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Norton Anti Track

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 34 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

when tryin to enable Nortons Anti Track I get a page that says;

If you’ve followed a link from another site for an extension or theme, that item is no longer available. This could be because:

The developer removed it. Developers commonly do this because they no longer support the extension or theme, or have replaced it.

Mozilla removed it. This can happen when issues are found during the review of the extension or theme, or the extension or theme has been abusing the terms and conditions for addons.mozilla.org. The developer has the opportunity to resolve the issues and make the add-on available again.

what can I do to fix ??


edit: fixed formation due to spaces.

when tryin to enable Nortons Anti Track I get a page that says; If you’ve followed a link from another site for an extension or theme, that item is no longer available. This could be because: The developer removed it. Developers commonly do this because they no longer support the extension or theme, or have replaced it. Mozilla removed it. This can happen when issues are found during the review of the extension or theme, or the extension or theme has been abusing the terms and conditions for addons.mozilla.org. The developer has the opportunity to resolve the issues and make the add-on available again. what can I do to fix ?? edit: fixed formation due to spaces.

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Norton questions should be asked here; https://support.norton.com

http://community.norton.com/

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.