Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

when I start my firefox I get an unwanted screen

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

when I first start firefox, I get a Google screen with several boxes of content - I had not previously gotten this, and I don't know where it's coming from? thank you

when I first start firefox, I get a Google screen with several boxes of content - I had not previously gotten this, and I don't know where it's coming from? thank you

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hữu ích?

more options

Can you attach a screenshot?

You can check that those pages aren't set as multiple homepages.

You can check the homepage setting.

Firefox supports multiple homepages separated by '|' (pipe) symbols.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.