Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

DELETION AND TERMATION OF MY FIREFOX WITH EMAIL [email address] AS I HAVE A NEW PHONE AND LOST TO THE AUTHENTICATOR CODES AND BACKUP CODES

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

seburo I NEED HELP I.M REQUESTING FIREFOX ACCOUNT TO DELETE MY FIREFOX ACCOUNT WITH THE EMAIL ADDRESS [email address] FROM THIER SIDE AS I NO LONGER HAVE ACCESS TO IT PRETTY PLEASE

seburo I NEED HELP I.M REQUESTING FIREFOX ACCOUNT TO DELETE MY FIREFOX ACCOUNT WITH THE EMAIL ADDRESS [email address] FROM THIER SIDE AS I NO LONGER HAVE ACCESS TO IT PRETTY PLEASE

Được chỉnh sửa bởi Paul vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

i urgently need an account assistant to delete my firefox account with the email address [email address] as soon as possible

Được chỉnh sửa bởi Paul vào

more options

I am going to close this thread as it appears to be a duplicate of:

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1361622