Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Interference from MSN ?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 523 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

When I open Firefox icon, MSN Bing browser opens, not Firefox. How do I stop the MSN jumping in?

When I open Firefox icon, MSN Bing browser opens, not Firefox. How do I stop the MSN jumping in?

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox is a web browser while Bing is a search engine bing.com

You can set whatever search engine you want as the default. Mozilla does not have their own search engine.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/add-or-remove-search-engine-firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/change-your-default-search-settings-firefox

In case Bing.com or such is being set as Homepage. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-to-set-the-home-page https://support.mozilla.org/en-US/kb/wrong-home-page-opens-when-i-start-firefox-how-fix