Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Image Viewing Info overlay

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ashanticus

more options

I never need this info overlay how to turn off ? I mean permanently.

I never need this info overlay how to turn off ? I mean permanently.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Hey, that's my Save WebP add-on. Here's what you need to do:

Click the "gear" button to go to the options and then in the "Button Bar Options" section uncheck the box for opening that panel automatically. See the attached screenshot for context.

Success?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hey, that's my Save WebP add-on. Here's what you need to do:

Click the "gear" button to go to the options and then in the "Button Bar Options" section uncheck the box for opening that panel automatically. See the attached screenshot for context.

Success?

more options

Thank you very much for your quick and correct reply. I haven't used Firefox on desktop for a while. I forgot I even had that add on. thanks very much.