Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is There A Firefox removal tool.

more options

Hello,

Is there a Firefox removal tool I can download and run to remove Firefox from windows ?

Thanks

Hello, Is there a Firefox removal tool I can download and run to remove Firefox from windows ? Thanks

Giải pháp được chọn

Firefox comes with an uninstaller (integrated with the Add/Remove programs control panel), but I don't know whether it thoroughly removes every trace. What do you need to remove?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox comes with an uninstaller (integrated with the Add/Remove programs control panel), but I don't know whether it thoroughly removes every trace. What do you need to remove?