Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Tìm hiểu thêm

Most Websites suddenly not working in Firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Our main computer (Windows 8 also) was working correctly yesterday with Firefox. This morning it will not allow us to go to some sites. Noticed an update went through yesterday. Have tried troubleshooting the problem. Refreshed Firefox. Even reinstalled Firefox. Still not going to most sites. it will go to Facebook. It will go to Google. It will not go to most, including the Mozilla help page. This behavior persists whether it is via WiFi or Ethernet with Cox, or Dial-up with NetZero.

Our main computer (Windows 8 also) was working correctly yesterday with Firefox. This morning it will not allow us to go to some sites. Noticed an update went through yesterday. Have tried troubleshooting the problem. Refreshed Firefox. Even reinstalled Firefox. Still not going to most sites. it will go to Facebook. It will go to Google. It will not go to most, including the Mozilla help page. This behavior persists whether it is via WiFi or Ethernet with Cox, or Dial-up with NetZero.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn