Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to install WhatsApp pink

  • 2 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 105 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How do I install WhatsApp pink

How do I install WhatsApp pink

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hey there!

Are you asking how to download WhatsApp of WhatsApp pink?

Apparently WhatsApp pink is a malicious app.

more options

The user agent in the System Details shows you use a very old Firefox 40.0 version that WhatsApp doesn't support (minimum is Firefox 60).

Are you really using Firefox 40.0 or do you have modified the user agent ?