Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't login, two-step authentication issue :(

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Good afternoon,

I just format my PC and when I try to log in, it asks for the code of the two-step authentication. The problem is that I change my mobile phone a while ago and don't have my authentication app, so I can't receive the code and since I just format my PC I also don't have anymore the recovery code.

Can you help me recover my account, please? It's very important because I have all my passwords and data there.

Thank you in advance.

PD: My account mail is: [email removed from public]

Good afternoon, I just format my PC and when I try to log in, it asks for the code of the two-step authentication. The problem is that I change my mobile phone a while ago and don't have my authentication app, so I can't receive the code and since I just format my PC I also don't have anymore the recovery code. Can you help me recover my account, please? It's very important because I have all my passwords and data there. Thank you in advance. PD: My account mail is: [email removed from public]

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

That is not possible. If you use 2FA on the Firefox account then you can only access the account if you can generate the TOTP code or have recovery codes you can use instead.