Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Problem with addon sync

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Jerome S

more options

Hi, Some of my addons are not syncing between devices. I tried many operations like

  • refresh all browser
  • disconnect, exept one, my devices to resync all properly.

Also, icon disposition in toolbar is not synced. I don't know what to do, but if I have to reconfigure all in each device, it's not an easy way. Thanks. Jerome.

Hi, Some of my addons are not syncing between devices. I tried many operations like * refresh all browser * disconnect, exept one, my devices to resync all properly. Also, icon disposition in toolbar is not synced. I don't know what to do, but if I have to reconfigure all in each device, it's not an easy way. Thanks. Jerome.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I forgot to mention that I have FF on MacOS and FF on Win10.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.