Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox won't load webpages or settings

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 270 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

As of yesterday, Firefox won't load any webpages or firefox pages (e.g. settings, config, etc.). I've tried refreshing the install, uninstall/reinstall, and updating my Microsoft visual c++ redistributables and this problem persists. By "not loading webpages," I mean that it doesn't even show that it's directing to any webpages when I attempt to route to them. Any advice?

As of yesterday, Firefox won't load any webpages or firefox pages (e.g. settings, config, etc.). I've tried refreshing the install, uninstall/reinstall, and updating my Microsoft visual c++ redistributables and this problem persists. By "not loading webpages," I mean that it doesn't even show that it's directing to any webpages when I attempt to route to them. Any advice?

Giải pháp được chọn

If you use Webroot security software then look at this thread for possible workarounds for now like to run Firefox in Windows 8 compatibility mode or Firefox 98 Developer Edition.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

If you use Webroot security software then look at this thread for possible workarounds for now like to run Firefox in Windows 8 compatibility mode or Firefox 98 Developer Edition.

more options

Thanks, I'll take a look and see if that applies to me or not.

more options

In case you do have Webroot.

https://www.mozilla.org/firefox/97.0.1/releasenotes/

Fixed Works around problems with WebRoot SecureAnywhere antivirus rendering Firefox unusable in some situations