Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Dropbox will NOT load

  • 5 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Firefox will not load dropbox except the top left corner sometimes, even with ghostery paused. There's no problem on Microsoft Edge at all. Anyone else experiencing this?

Firefox will not load dropbox except the top left corner sometimes, even with ghostery paused. There's no problem on Microsoft Edge at all. Anyone else experiencing this?

Tất cả các câu trả lời (5)

more options
more options

I'm running 91.5.1esr and tried safe mode, but still will not load :(

more options

Can you update or install the current version to test. Also, share a screenshot of what your are getting. see screenshot

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

more options

I just updated and am running 96.1esr and still it will not load. I've attached a screen shot. Microsoft Edge has no problem loading and functioning.

more options

Is there a reason for using ESR version of Firefox? https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release