Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Keyboard navigation in Google Street View is broken

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 40 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi brendanarnold

more options

To reproduce

  • Firefox 96.0.2 on Mac (others also have this behaviour)
  • Go to an address on maps.google.com and drag the StreetView icon to enter StreetView
  • Hold down the left or right arrow keys on the keybaord to rotate
  • After lifting the key again, the view continues to spin (it should only turn when holding down the key)
  • No other input is possible and the window has to be closed
'''To reproduce''' * Firefox 96.0.2 on Mac (others also have this behaviour) * Go to an address on maps.google.com and drag the StreetView icon to enter StreetView * Hold down the left or right arrow keys on the keybaord to rotate * After lifting the key again, the view continues to spin (it should only turn when holding down the key) * No other input is possible and the window has to be closed

Được chỉnh sửa bởi brendanarnold vào

Giải pháp được chọn

Uh strangely this seems to now work okay ... I've seen this issue for months and now overnight it looks like it works?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Uh strangely this seems to now work okay ... I've seen this issue for months and now overnight it looks like it works?