Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

icons have disappeared

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Helping Firefox

more options

i had a row of website icons in mid screen which showed up as i chose a new tab. It enabled me to get fast access to those particular sites .....this has now disappeared. How t o get it back ? i use win 10. thanks ed.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Go to settings gear in the new tab. ⚙️ In that, make sure the "Shortcuts" is enabled. If that is enabled, then select the number of rows you had in the screen. This should help.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.