Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is there a way to get addon to work in reader view mode?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi lsdoll02

more options

I can't use all addonn in reader view mode.

Is there a way to make it available? 
Thank you.

Giải pháp được chọn

No, reader view uses the about:reader (about:reader?url=%s) page and extension do not work on about: pages. If you only want to modify the appearance then you can use CSS code in userContent.css (not userChrome.css).

@-moz-document url-prefix(about:reader){
 /* your CSS rules */
}

More info about userContent.css and userChrome.css in case you are not familiar: *https://www.userchrome.org/what-is-userchrome-css.html

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

No, reader view uses the about:reader (about:reader?url=%s) page and extension do not work on about: pages. If you only want to modify the appearance then you can use CSS code in userContent.css (not userChrome.css).

@-moz-document url-prefix(about:reader){
 /* your CSS rules */
}

More info about userContent.css and userChrome.css in case you are not familiar: *https://www.userchrome.org/what-is-userchrome-css.html

Hữu ích?

more options

I understand. Thank you very much

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.