Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't I await someone else to uncover the awry Add On first, before attempting myself?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Seburo

more options

Here are the facts of my case, now closed as duplicate.

I just remembered that heretofore, Firefox has automatically disabled Add Ons that were amiss. Rather than action DrMoishe Pippik's bifurcation stopgap myself, can't I do nothing — and wait a week or two — if someone more technologically skillful deduces the astray Add On, and Firefox disables it?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

Yes, if you wish you can do nothing. But that does not guarantee a swift resolution to the issue that you are having.

Establishing which add-on is causing the issue that you are seeing will mean you can get feedback to the add-on developer swiftly to enable them to potentially correct their software.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.