Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot change Amazon password

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Bithiah

more options

I cannot sign on to my Amazon.com account with Firefox/Mozilla. In the space for my password there is a series of dots(..........). I asked for a temporary password(and received it) but when I try to change my existing password I cannot (the dots reappear).

I have no problem signing on the my Amazon account with Chrome/Google but much prefer to use Firefox

Please advise how to correct this problem

I cannot sign on to my Amazon.com account with Firefox/Mozilla. In the space for my password there is a series of dots(..........). I asked for a temporary password(and received it) but when I try to change my existing password I cannot (the dots reappear). I have no problem signing on the my Amazon account with Chrome/Google but much prefer to use Firefox Please advise how to correct this problem

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hey there!

I am not sure whether you did this or not but if you go to about:logins and go to your login for Amazon.com, you can edit the password from there directly.

Hope I helped!

Kind regards,

Bithiah

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.