Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

DEFAULT BLACK THEMES ARE USER-HOSTILE. SEE YOU IN COURT FOR DESTROYING THE BEST BROWSER. FILING A CLASS-ACTION CASE ON BEHALF OF ALL FIREFOX USERS.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

GROW UP and STOP SHIPPING USER-HOSTILE DEFAULT BLACK THEMES. CONTACTING MY LAWYER ASAP. CLASS ACTION LAWSUIT VS. BRAIN-DEAD MOZILLA.

GROW UP and STOP SHIPPING USER-HOSTILE DEFAULT BLACK THEMES. CONTACTING MY LAWYER ASAP. CLASS ACTION LAWSUIT VS. BRAIN-DEAD MOZILLA.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Bill

I am going to close this thread. I have written to you directly about your emails and would appreciate a response.