Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox takes 90 seconds to load after update to v. 96

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hello, Before I updated to version 96, Firefox was FAST, loaded almost instantly, and worked great. Now, it takes 90 seconds to load and even longer to open a link. I can hear the HD seeking constantly only when Firefox has loaded. Using Win7 64bit, HP Envy tower with core i7 3.2 Ghz, resource meters: CPU almost zero, memory about 25%. Thanks Steve

Hello, Before I updated to version 96, Firefox was FAST, loaded almost instantly, and worked great. Now, it takes 90 seconds to load and even longer to open a link. I can hear the HD seeking constantly only when Firefox has loaded. Using Win7 64bit, HP Envy tower with core i7 3.2 Ghz, resource meters: CPU almost zero, memory about 25%. Thanks Steve

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hữu ích?

more options

It appears that I have solved it by simply editing my boot up permissions. I disallowed 4 apps to load on booting the machine, and Firefox will now load as it should. Thank you for your help, Steve

Hữu ích?

more options

That was very good work. Well Done. Please tell us what you did as this can help others with similar problems?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.