Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My Firefox desktop internet shortcuts are all blank

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I'm not completely sure as to how it occurred, but all my internet shortcuts that I have on my windows 10 desktop have now turned blank as per the attached screen print.

How can I reinstate the graphic that previously appeared on the icon?

Thanks.

Steve

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Hữu ích?

more options

The icons still work, but the graphic image on the icon has disappeared. See the attached screen print.

Hữu ích?

more options

Did you follow my instructions (above)?


Right-click on one of the shortcuts. Select Properties. Under General, look for Opens With and press Change.

Hữu ích?

more options

The OPENS WITH option does not appear when selecting Properties and then General

See attached screen shot.

Hữu ích?

more options

The instruction I posted is for opening a file. I guess it's no good for links.

You should also try asking here: https://support.microsoft.com

http://answers.microsoft.com/en-US/windows/forum/windows_10


I called for more help.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.