Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i use firefox. i am a slow 1 finger typist, don't hang up.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

i use firefox. i am a slow 1 finger typist, don't hang up. i need to delete credentials in firefox, help me get to the browser menu bar. where is it?

i use firefox. i am a slow 1 finger typist, don't hang up. i need to delete credentials in firefox, help me get to the browser menu bar. where is it?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hữu ích?

more options

To show the menu bar you need to right-click a tool bar and select "Menu Bar" OR tap the (left) alt key.

Hữu ích?

more options

Suggestions in a login drop down list that have a key icon in front are login suggestions that you need to remove in the Lockwise Password Manager.

Suggestions in a drop down list without a key symbol are autocomplete saved form data. Suggestions without a key icon are part of autocomplete saved form data that you should be able to remove by selecting this item with the cursor Down key and pressing Delete (Mac: Shift+Delete).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.