Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

WHY DOES MOZILLA DESTROY THE WORLD'S BEST BROWSER with FORCED DARK THEMES

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Seburo

more options

MOZILLA NEEDS TO ***THINK*** BEFORE MAKING ARBITRARY CHANGES LIKE FORCED-BLACK THEMES.

LAUNCHING A CLASS-ACTION LAWSUIT FROM BEING FORCED TO ANOTHER BROWSER BECAUSE OF MOZILLA'S OBVIOUS UNWILLINGNESS TO LISTEN TO LONG-TERM CUSTOMERS.

Được chỉnh sửa bởi Bill Mayhew vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

I am going to close this thread as it appears to be a duplicate of:

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1363913