Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Restoring add-ons, extensions, settings, etc from Old Firefox Data

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 48 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi WTM_W7

more options

Firefox would not finishing loading so I (stupidly) clicked "refresh firefox" not realizing it would loose add-ons, extensions, etc. It created an Old Firefox Data folder if that can somehow get it back to as it was instead of having to figure what add-ons I had & reinstall everything, etc. My Bookmarks still appear but I need the add-ons back!

Firefox would not finishing loading so I (stupidly) clicked "refresh firefox" not realizing it would loose add-ons, extensions, etc. It created an Old Firefox Data folder if that can somehow get it back to as it was instead of having to figure what add-ons I had & reinstall everything, etc. My Bookmarks still appear but I need the add-ons back!

Giải pháp được chọn

If you don't need the data saved by your add-ons, you can grab the extensions.json file from your old profile folder (inside Old Firefox Data) and drop it into an open Firefox tab to list out its contents. Some of the items are just the built-in search engines, but the others should be what you're looking for.

I have a tool to make a slightly nicer list and look up the links for the add-ons installed from the Add-ons site. You would drag and drop the extensions.json file onto the large box on the page:

https://www.jeffersonscher.com/ffu/extensionsjson.html

Then click the Generate Table button.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

If you don't need the data saved by your add-ons, you can grab the extensions.json file from your old profile folder (inside Old Firefox Data) and drop it into an open Firefox tab to list out its contents. Some of the items are just the built-in search engines, but the others should be what you're looking for.

I have a tool to make a slightly nicer list and look up the links for the add-ons installed from the Add-ons site. You would drag and drop the extensions.json file onto the large box on the page:

https://www.jeffersonscher.com/ffu/extensionsjson.html

Then click the Generate Table button.

Hữu ích?

more options

Thanks! I managed to get it back to the way it was (w/ everything the same & working).

Được chỉnh sửa bởi WTM_W7 vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.