Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Fire fox opens in reduced screen size

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 64 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi budmashh

more options

Fire fox opens in reduced screen size

Fire fox opens in reduced screen size

Giải pháp được chọn

Right-click the Firefox desktop icon and select Properties then Shortcut tab then in Run session scroll and select Maximized. While Firefox is open Pressing F11 may also help.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Right-click the Firefox desktop icon and select Properties then Shortcut tab then in Run session scroll and select Maximized. While Firefox is open Pressing F11 may also help.

Được chỉnh sửa bởi budmashh vào