Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

DEFAULT BLACK THEMES ARE USER-HOSTILE. SEE YOU IN COURT FOR DESTROYING THE BEST BROWSER. FILING A CLASS-ACTION CASE ON BEHALF OF ALL FIREFOX USERS.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

CEASE AND DESIST ALL-BLACK DEFAULT THEMES. 20-YEAR USERS READY TO FILE CLASS-ACTION SUIT OVER MOZILLA'S USER-HOSTILE GUI.

CEASE AND DESIST ALL-BLACK DEFAULT THEMES. 20-YEAR USERS READY TO FILE CLASS-ACTION SUIT OVER MOZILLA'S USER-HOSTILE GUI.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi

I am going to close this thread as it appears to be a duplicate of:

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1363913

more options