Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I use video chat feature on Firefox?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 336 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi things.subscribed

more options

How do I use the video chat feature on Firefox?

How do I use the video chat feature on Firefox?

Giải pháp được chọn

Hi miller550,

There was a feature on firefox from which we were able to make video calls i.e. hello but it was discontinued after firefox 49 release. But there are many alternatives are still here by which you can connect video calls like Skype, Google Meet, WebeX, etc.

Thank You

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi miller550,

There was a feature on firefox from which we were able to make video calls i.e. hello but it was discontinued after firefox 49 release. But there are many alternatives are still here by which you can connect video calls like Skype, Google Meet, WebeX, etc.

Thank You

more options

Is This A Chat Box ???