Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Websites loading as if blocking is occuring.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi markus

more options

Hi,

Since the most recent update, websites are loading as if they are experiencing 'blocking' for example when I go to a certain page nothing loads until the whole website is loaded in the background then it suddenly appears complete. So for a short while I have no idea the link or website I visited is working.

Any suggestions or ideas?

Thanks

Giải pháp được chọn

Enhanced Tracking Protection and ad-blocking extensions can often cause this.

To disable Enhanced Tracking Protection on a specific website, 1. Go to the shield icon to the left of the address bar. 2. Toggle Enhanced Tracking Protection off.

Most ad-blockers have an option to turn them off for a specific website. If not, you can turn specific extensions off in about:addons.

If these do not work, try opening in Troubleshoot Mode.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Enhanced Tracking Protection and ad-blocking extensions can often cause this.

To disable Enhanced Tracking Protection on a specific website, 1. Go to the shield icon to the left of the address bar. 2. Toggle Enhanced Tracking Protection off.

Most ad-blockers have an option to turn them off for a specific website. If not, you can turn specific extensions off in about:addons.

If these do not work, try opening in Troubleshoot Mode.

Hữu ích?

more options

Hi,

Thank you.

The only setting I use are the Firefox ones, so will toggle the enhanced protection off.

thank you.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.