Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Preferences explanation

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi lucchesi.esteban

more options

I would like to know if the preferences (found in about:config or prefs.js) are explained in detail somewhere For example, what is browser.safebrowsing.provider.google.advisoryURL? What values can it have? Why can't preference entries be deleted (not just given a value of "") by the user? Thank you.

I would like to know if the preferences (found in about:config or prefs.js) are explained in detail somewhere For example, what is browser.safebrowsing.provider.google.advisoryURL? What values can it have? Why can't preference entries be deleted (not just given a value of "") by the user? Thank you.

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

more options

OK. Thanks.

Hữu ích?

more options

Hello,

I am glad to hear that your problem has been resolved. If you haven't already, please select the answer that solves the problem. This will help other users with similar problems find the solution.

Thank you for contacting Mozilla Support.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Besides the source pointed to by cor-el, there is https://firefox-source-docs.mozilla.org/modules/libpref/index.html. Thank you.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.