Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox is managed by organization

 • 2 trả lời
 • 2 gặp vấn đề này
 • 192 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello, I am using a personal PC. So I don't require the Firefox to be managed by an organization. In settings it shows "Your browser is being managed by your organization" . On clicking on it, it says "The Enterprise Policies service is active but there are no policies enabled". I have attached screenshots for the same. Does any one know how to resolve this bug?


edit: fixed formatting cause by space before I am

Hello, I am using a personal PC. So I don't require the Firefox to be managed by an organization. In settings it shows "'''Your browser is being managed by your organization'''" . On clicking on it, it says "'''The Enterprise Policies service is active but there are no policies enabled'''". I have attached screenshots for the same. Does any one know how to resolve this bug? edit: fixed formatting cause by space before I am
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi James vào

Giải pháp được chọn

You can inspect the Mozilla and Firefox keys with the Windows Registry Editor in HKEY_LOCAL_MACHINE and in HKEY_CURRENT_USER with the Windows Registry Editor to see whether GPO policy rules are active.

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox\
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox\

Note that the mere presence of the "Mozilla\Firefox\" key is sufficient to make Firefox display this notification, so if you have the Firefox key then remove it and only leave the Mozilla key or remove this key as well if it is empty.

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox\ =>
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Take a look at this. Maybe one of the many options will help you. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1264369

What security software are you running?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You can inspect the Mozilla and Firefox keys with the Windows Registry Editor in HKEY_LOCAL_MACHINE and in HKEY_CURRENT_USER with the Windows Registry Editor to see whether GPO policy rules are active.

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox\
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox\

Note that the mere presence of the "Mozilla\Firefox\" key is sufficient to make Firefox display this notification, so if you have the Firefox key then remove it and only leave the Mozilla key or remove this key as well if it is empty.

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox\ =>
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.