Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have Tried to Remove Suggestions from Search Engines, from Address Bar, But Cannot Get It to Work.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

>>>>>Search Suggestions Choose how suggestions from search engines appear.<<<<< I cannot get >>>>>Show search suggestion ahead of browsing history in address bar history<<<<< to stay un-checked.

When I find-out still being listed, I go back and find only that part remaining checked, I cannot uncheck it, unless I check >>>>>Provide search engines<<<<<. If I leave it like that, nothing changes. If also un-check >>>>>Provide search engines<<<<<, nothing at all is checked, still I cannot get >>>>>Show search suggestion ahead of browsing history in address bar history<<<<< to stay un-checked.

I tried to find a save changes button, but cannot. I assume changes are saved automatically, considering all the rest of the changes are as they should be.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.