Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i cannot install firefox please help

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

i cannot install firefox please help

i cannot install firefox please help

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

What is your computer system?

Please explain the problem in detail. What happens? What is/are the exact error message(s) ?


All you should need to do is to download the full installer and run it. Download Firefox For All languages And Systems {web link}

Hữu ích?

more options

It is possible that (anti-virus) security software is causing the problem. Try to disable security software temporarily to see if that makes a difference.

Boot the computer in Windows Safe Mode with network support to see if that has effect.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.