Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Machinelanguge instead of English

  • 9 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi tkaufman1

more options

I'm noticing that messages are coming through but corrupted into what looks like machine language. Please see attachment below.

I'm noticing that messages are coming through but corrupted into what looks like machine language. Please see attachment below.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (9)

more options

From the main menu: Try View (Alt-V) - Headers - Normal

Hữu ích?

more options

The -- at the beginning indicates a signature block, in this case a jpg image file. Do you have View/Message Body As set to Plain Text, as that format can't display embedded images?

Hữu ích?

more options

I've tried all 3 options under View >Message Body > but none of them resolve this problem. Please advise! thanks,

Hữu ích?

more options

Does the message look correct when viewed in webmail?

Hữu ích?

more options

The email contents look normal when viewed on webmail.

Hữu ích?

more options

I think the issue is with TB. When an email arrives it looks normal, but when I look at the same email later I see only machine language (or web language, I guess.)

thanks

Hữu ích?

more options

Update, this is definitely a TB issue. Once in a while an email looks normal and can be read, but when read a week later I see only machine language -- the body of text is visible, at least not to me.

Can someone help with this? I'm having to go to webmail that I should be able to read using TB!

Hữu ích?

more options

right click the folder, select properties and then repair.

Hữu ích?

more options

Thank you! That worked, but now I have duplicates of all my emails. Is there a way to delete duplicates?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.