Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to acccess customerconnect.vmware.com but can in the "other" browser

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi lundrigan

more options

Unable to access customerconnect.vmware.com but can in the "other" browser. I have tried the recommended turning off proxy, or Private mode, safe mode, etc. Nothing seems to be working.

Giải pháp được chọn

it has appeared to start working again. I will keep tabs on it. Thanks.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Please explain the problem in detail. What happens? What is/are the exact error message(s) ?


Server not found

Firefox can’t find the server at customerconnect.vmware.com.


See if this web search helps: https://www.bing.com/search?q=customerconnect.vmware

Hữu ích?

more options

Hmm. We’re having trouble finding that site.

We can’t connect to the server at customerconnect.vmware.com.

If that address is correct, here are three other things you can try:

   Try again later.
   Check your network connection.
   If you are connected but behind a firewall, check that Firefox has permission to access the Web.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

it has appeared to start working again. I will keep tabs on it. Thanks.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.