Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

email

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Somewhere in a "help" article I saw that I have no messages. Does this mean I have an email through Firefox? How do I know if I have messages? How do I access those messages if I get any?

Somewhere in a "help" article I saw that I have no messages. Does this mean I have an email through Firefox? How do I know if I have messages? How do I access those messages if I get any?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Your question is a bit general.

To see if you have any email, you need to log into your e-provider. It's the same as logging into any other website.

Note: There are 'monitor' add-ons and/or programs that can display that 'You Have Mail.' Warning: Sometimes you may see a popup saying you have mail, but that is just an ad. But sometimes it can lead to malware. It you are not sure, do not access such a popup.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.