Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FF ESR 91.5.0esr 32-bit does not load page www.spectrum.net

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Raspberry Pi 400 running:

cat /etc/os-release

PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)" NAME="Raspbian GNU/Linux" VERSION_ID="11" VERSION="11 (bullseye)" VERSION_CODENAME=bullseye ID=raspbian ID_LIKE=debian HOME_URL="http://www.raspbian.org/" SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums" BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"

https://www.spectrum.net

loads a 100% white window except for a "FEEDBACK" floating button that does nothing. Tried with a Private Window .... same thing.

Raspberry Pi 400 running: cat /etc/os-release PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)" NAME="Raspbian GNU/Linux" VERSION_ID="11" VERSION="11 (bullseye)" VERSION_CODENAME=bullseye ID=raspbian ID_LIKE=debian HOME_URL="http://www.raspbian.org/" SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums" BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs" [https://www.spectrum.net https://www.spectrum.net] loads a 100% white window except for a "FEEDBACK" floating button that does nothing. Tried with a Private Window .... same thing.

Giải pháp được chọn

Make sure you are not blocking content.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop also see https://blog.mozilla.org/security/2021/03/23/introducing-smartblock/

https://support.mozilla.org/en-US/kb/smartblock-enhanced-tracking-protection


Diagnose Firefox issues using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?


Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Make sure you are not blocking content.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop also see https://blog.mozilla.org/security/2021/03/23/introducing-smartblock/

https://support.mozilla.org/en-US/kb/smartblock-enhanced-tracking-protection


Diagnose Firefox issues using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?


Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website.

Hữu ích?

more options

"Is the problem still there?"

No Sir. Thank you for your quick reply. www.spectrum.net loads perfectly in troubleshooting mode. Leads me to suspect an add-on/extension(?). When I isolate the cause, I will be back to mark as solved .. thanks to you.

edit: uBlock Origin. Weird though. I turned it off (exceptioned) for spectrum.net ... refreshed, no joy. Went to private mode .... no joy. Restarted machine, disabled Ublock, obtained joy @spectrum.net. Re-enabled Ublock, went to spectrum.net, told Ublock to exception spectrum.net, refreshed and boom. Problem gone. Just needed some coaxing it seems.

Thank you again for your superb support.

Được chỉnh sửa bởi WacoJohn vào

Hữu ích?

more options

uBlock Origin. Your input was VERY helpful. Thank you.

Hữu ích?

more options

Glad to help. Safe Surfing.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.