Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Non-working site... can't watch video...

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hello! Non-working site... can't watch video... via some settings on firefox what i "tweaked", why I'm sure about it? I disabled all Add-ons even try to change DNS P.s sorry, it's the Russian language on the picture but I can translate it... it's saying: we were sorry This video is prohibited to view According to its parameters Privacy

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

zaklenen372 said

Hello! Non-working site... can't watch video... via some settings on firefox what i "tweaked", why I'm sure about it? I disabled all Add-ons even try to change DNS P.s sorry, it's the Russian language on the picture but I can translate it... it's saying: we were sorry This video is prohibited to view According to its parameters Privacy

P.P.S It's working via Vimeo

Hữu ích?

more options

zaklenen372 said

This video is prohibited to view

This means you need permission to view this. Check with the website or whoever uploaded the clip.

Hữu ích?

more options

FredMcD said

zaklenen372 said

This video is prohibited to view

This means you need permission to view this. Check with the website or whoever uploaded the clip.

how can i do it?

Hữu ích?

more options

Go to that web page. There is likely a link to the uploader.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.